Innan tryck.

Det är i sak enkelt att göra en fil för Scodix digitala effekter.

Det viktigaste är att tryckfilen innan tryck i press får 4st  OPA punkter, dvs registreringspunkter på 4mm st.

  • Max avstånd mellan ytterkant OPA på kortsida är 510mm.
  • Max avstånd mellan ytterkant OPA på långsidan är 730mm.
  • Innanför detta mått 510×730 kan vi använda scodix effekter.
  • OPA punkten ska ligga mot vit bakrund och ha minst 5mm till färgstripp eller till tryckt motiv.

Vi ser på bild n1: ett tryckt ark med OPA punkter 4mm, ca 10mm från ytterkant arket, utom vid färgstrippen, denna sida kan vi alltså inte använda som intags kant.

Scodix filen.

Det är viktigt att göra lagret identiskt i alla avseenden som storlek, orientering, beskärning, position av bilder och text etc.) som din ursprungliga CMYK-tryckfil.

Öppna din tryckfil i ditt designprogram och skapa ett nytt lager för Scodix lagret. Välj de element där du vill använda effekter och duplicera dem till det nya Scodix-laget.

Skapa en ny färg och namnge den tex”Scodix”, välj Färgtyp ”Spotfärg” eller ”dekorfärg” och konvertera alla Scodix-element till denna punktfärg även så OPA punkterna.

Täthets effekt: För att uppnå olika täthets effekter applicerar du bara olika nivåer av opacitet till de önskade elementen, För att uppnå en hög glanseffekt applicerar du full densitet – 100% opacitet, för en matt effekt, applicerar du låg densitet – 10% – 30% opacitet.

För OPA prickarna gäller alltid 100% täthet.

Den nya lagerfilen ska sedan sparas som en PDF-fil till Scodix.

Vi ser på bild 2. Hur en sparad scodix pdf kan se ut. Det svarta kortet kommer få ett mönster i 100% och klockans armband kommer få 10% som ska simulera ett läderarband och urtavlan kommer att få 100% for att simulera glaset.

Mer tips!

Använd filter

Flera bildprogram har olika filter att ändra en bild med, med olika värde på nivåerna så kan man få fina effekter.

Efterlikna

På ett enkelt sätt kan man få produkten att efterlikna olika material.